Saphire
img

Saphire

LUAS TANAH BASIC 200 m2
LUAS BANGUNAN 208 m2
JUMLAH KAMAR 4 KT + 4 KM